Fremside | Historie | Styret | Lover | NRR Skjemaer
Utstilling | Tour de katt | Bilder | Årets Mjøskatt | Kjøp / Salg | Lenker
GJESTEBOK

Tour de Katt 2018

Deltagende klubber Utstilling 1 Utstilling 2 Til sammen 12 spennende og fargerike utstillinger gjennom hele 2018!
LIRAK 17. mars 18. mars
Mjøskatten 21. april 22. april
NORAK 5. mai 6. mai
Smaalenene Katteklubb 16. juni 17. juni
Østfoldkatten 20. oktober 21. oktober

  1. Konkurransen er gratis for alle utstillerne, og omfatter alle tilstedeværende og bedømte katter i klassene 1 – 12 + kl. 14 Huskatt.
  2. Premiering
  3. Gavekort
    Hver klubb deler ut ett gavekort til en utstiller på hver av utstillingsdagene. Dette gavekortet gir vinneren rett til én gratis førstekatt hos en Tour-klubb i 2017 og 2018. Den klubben som har utstedt kortet til en vinner av et gavekort betaler utstillingsarrangøren påmeldingsavgiftens pålydende – inntil kr. 400 –  for én påmeldt katt.
    Gavekort deles ut etter åpen loddtrekning blant de oppførte utstillerne. Utstillerlisten i katalogen legges til grunn.
  4. Premiering basert på oppnådde resultater
    Poengutregningen følger tillempet den poengtabell som gjelder for avl og oppdrett under utstilling i klassene 1-12 i henhold til  MinKatt (MyCats).


I kl.
14 Huskatt honoreres NOM og BIS som for rasekattene. For øvrige plasseringer honoreres huskattene som for Excellent: Nr. 2 tilsvarer EX 2, nr. 3 tilsvarer EX 3 osv.

Hver katt får bare godtgjort for sitt høyeste resultat: En voksen katt som får sertifikat og i tillegg får BIV- NOM – BIS, får bokført sitt BIS-resultat.
Bonuspoeng (bp): For 1-6 utst. 1bp. For 7-8 utst. 2bp. For 9-10 utst. 3bp. For 11 – 12 utst. 4 bp.
Ved poenglikhet mellom katter vinner den katten som har flest høye resultater: 3 BIS slår 2 BIS og en NOM osv.

1. Det konkurreres under pkt. b) ovenfor i følgende grupper på tvers av kategoriene:
1.Fertile hanner
2.Fertile hunner
3.Kastrat hanner
4.Kastrat hunner
5.Ungdyr 4-10
6.Huskatt
7.Kombiklasse ungdyr – voksen


De tre beste kattene
i hver gruppe premieres. Alle får diplom. Nr.1 får en spesialpremie i tillegg.

Velkommen til Tour de Katt 2018

 

BIV: 100. NOM 110. BIS 130. Alle klassevinnere i kl. 1-12: 95 p. Ex u.sert og Ex 2: 90p. Øvrige Ex 88p.
Det vises ellers til den enkelte klubbs hjemmeside for mer detaljerte oppsett.
Bonuspoengene en utstiller får for sin deltagelse, tilfaller hver enkelt av utstillerens katter. Utstillingsdeltagelse på 11 -12 utstillinger gir 20 resp. 24 bp til hver katt eieren stiller ut.

 

Kombiklasse:  Et ungdyr som går over i kl. 9 drar poengene fra ungdyr-deltagelsen med seg til kl. 9, 7 osv

 

1.Poengtabell. Konkurranseavgjørelse:
2.
Grunnpoeng

Det gis kun poeng for kattens beste resultat: BIS = 130 p. = maksimal poengsum.


Resultat

POENG

 

BEST IN SHOW (BIS)

 

130

 

NOMINERT (NOM)

110

 

BEST I VARIANT (BIV)

100

 

Klasser:

Klassevinnere og HP

Ex u.sert. og Ex 2 /Øvrige Ex

Kl. 1-2:     HP

 

 

 

95

 

 

    90 / 88

Kl. 3-4:     CACS/CAPS

Kl. 5-6:     CAGCIB/CAGPIB

Kl. 7-8:     CACIB/CAPIB

Kl. 9-10:   CAC/CAP

Kl. 11:
EXCELLENT 1

Kl. 12:
EXCELLENT 1

Huskatt:  NOM og BIS som for rasekattene.
Nr. 2 som for Ex 2: 90
Øvrige: Som for øvrige Ex: 88

Se NOM og BIS

MEGET GOD

76

 

GOD

61

 

KIB/Diskv. (Kan ikke bedømmes)

0

 

 

1. Bonuspoeng til utstiller:

Det gis pr. utstillingsdeltagelse for eieren  1 – ett – bonuspoeng (bp) pr. utstilling for 1-6 utstillinger, 2 – to – bp for 7. og 8. utstilling, 3 – tre – bp for 9. og 10. utstilling, og 4 – fire - bp. for 11. og 12. utstilling. Deltagelse på 8 utstillinger gir to poeng mer enn for 7 utstillinger osv.

Utstillerens samlede deltagerbonus tilfaller hver enkelt av utstillerens katter. Til sammen for 11 utstillinger: 20 bp.( 6+2+2+3+3+4). For 12 utstillinger: 24 bp.

1. Poenglikhet:
Den katten som har flest høye titler vinner: Eksempel: 4 BIS er bedre enn 3 BIS resp. 3 BIS og X-antall NOM/BIV osv. 4 BIS og 2 NOM er bedre enn 4 BIS, 1 NOM og 2 BIV;  Ex 1 u/sert. slår Ex 2. Er det likevel poenglikhet til slutt, deles plasseringen mellom dem som står likt.

BIV: 100. NOM 110. BIS 130. Alle klassevinnere i kl. 1-12: 95 p. Ex u.sert og Ex 2: 90p. Øvrige Ex 88p.
Det vises ellers til den enkelte klubbs hjemmeside for mer detaljerte oppsett.

Bonuspoengene en utstiller får for sin deltagelse, tilfaller hver enkelt av utstillerens katter. Utstillingsdeltagelse på 11 -12 utstillinger gir 20 resp. 24 bp til hver katt eieren stiller ut.

Kombiklasse:  Et ungdyr som går over i kl. 9 drar poengene fra ungdyr-deltagelsen med seg til kl. 9, 7 osv.

 

 

 

---

© NO*Bakkelunds's Webdesign ©